menu
nagłówek | header | image

Warsztaty

Na warsztaty obowiązuje rejestracja. Formularz rejestracyjny wkrótce.
Wszystkie warsztaty odbywają się w tym samym czasie w godzinach 17:00-19:00.
Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w 1 warsztacie.

 • Warsztat pracy psychologa dziecięcego. Wprowadzenie do metody self-reg i kids skills
  Ewa Gordziej-Niewczyk
  Sala 2.07 - Biblioteka CKD
  Metoda pracy z dziećmi od 3 do 12 roku życia oparta na założeniach Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, stworzona na początku XX w. przez fińskiego psychiatrę i psychoterapeutę doktora Bena Furmana.
  "Dam radę!" to program pracy z dziećmi, za pomocą, którego można skutecznie poradzić sobie z problemami emocjonalnymi, lękowymi oraz behawioralnymi, wykorzystując przy tym najbliższe otoczenie dziecka.
  Praca z dzieckiem polega na przemianie występujących trudności, w umiejętności, których można się nauczyć. Kluczowe jest także uświadomienie korzyści płynących z nabywania tych umiejętności oraz tworzenia systemu wzmocnień.
  Ewa Gordziej-Niewczyk, psycholog dziecięcy, terapeuta SI, certyfikowany Ambasador metody Kids" Skills – Dam Radę w Polsce. Założycielka specjalistycznego ośrodka zajmującego się psychoedukacją, profilaktyką i terapią dzieci działającego od 2006 roku pod nazwą Instytut Psychologii i Edukacji Dziecka.
 • Metafora jako narzędzie diagnozy i interwencji w prowadzeniu pacjenta z zaburzeniami odżywiania
  Danuta Pasikowska
  Sala Wykładowa C CKD
  Metafora jest jednym z podstawowych narzędzi interwencyjnych w procesie psychoterapii. Może być stosowana przez psychoterapeutę i samego pacjenta. Niejednokrotnie niesie ze sobą silny ładunek emocjonalny, który pacjent "obrabia" nie wprost. Pobudza do fantazjowania, tworzenia nowych kontekstów, oswaja z rzeczywistością czasem w zabawny, pełen humoru sposób. Może też stanowić dobre narzędzie diagnostyczne ujawnionych przez pacjenta tematów do pracy. Podczas warsztatu zostaną Państwo zaproszeni do diagnozy pacjentki, zapoznając się z historią przedstawioną w jej w utworach.
 • Wybrane metody pracy terapeutycznej z pacjentem chorującym przewlekle - ujęcie integracyjne
  Joanna Zapała
  Sala E101, Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70
  Czy zdarza się, że objawami somatycznymi pacjenci próbują zastąpić świadome rozpoznawanie pewnych myśli lub sytuacji konfliktowych, które mogłyby wzbudzić zbyt bolesne uczucia?
  Czy u pacjentów chorujących przewlekle i cierpiących na różnorakie zaburzenia psychosomatyczne ciało „mówi zamiast umysłu” pomijając psychikę?
  Czy w tej grupie pacjenci mierzą się z niedostępnością afektu oraz trudnościami w werbalnej komunikacji?
  Czy powyższe uwarunkowania mogą wpływać na proces leczenia i psychoterapii?
  Czy medycyna psychosomatyczna jest zdrową reakcją na medycynę zdepersonalizowaną?

  Ponieważ choroby powstają pod wpływem wielu czynników, obserwujemy wzrost zainteresowania świata medycznego czynnikami psychicznymi i społecznymi w ich etiologii. Wielu pacjentów odwiedza gabinety lekarskie cierpiąc na zaburzenia somatyczne uwarunkowane emocjonalnie. Dlatego też pacjentów należy pojmować szerzej – niż tylko „właścicieli chorych narządów”. Różne szkoły psychoterapii tworzą swoje koncepcje psychosomatyki i somatopsychologii. Rozumienia pacjentów, przyczyn ich cierpienia i strategii terapii. Podczas warsztatu przyjrzymy się wspólnie owym koncepcjom czerpiąc praktyczne narzędzia z bogactwa podejścia mind – body.
  Joanna Zapała. Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychoonkolog, superwizor psychoonkologii. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Psychosomatyka i somatopsychologia” oraz „Psychoonkologia – podejścia terapeutyczne” na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia z zakresu psychosomatyki, psychoonkologii, komunikacji lekarz - pacjent na różnych kierunkach studiów, kursach i szkoleniach. Dyrektor Centrum Psychoterapii Integralnej oraz Prezes Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS w Poznaniu. Autorka artykułów m.in. w „Psychoonkologii”, „Newsweek Psychologia”, „Newsweek zdrowie” oraz ponad 40 wystąpień na różnorodnych konferencjach.
 • Arteterapia w psychoterapii
  Anna Lewczuk
  Sala 211, Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70
  Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Benjamin Whorf, amerykański językoznawca, twierdził, że język wpływa na sposób, w jaki myślimy o świecie. Czasem wystarczy znaleźć słowa, aby zmienić czyjś sposób myślenia i działania.
  Pisanie, jako forma radzenia sobie z emocjami, wgląd w siebie, czy kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, ma bardzo długą historię. Obecnie wielu badaczy podejmuje wysiłek określenia mechanizmów wpływu pisania na człowieka. Czynność, którą wykonują osoby o nawet przeciętnym poziomie alfabetyzacji, rozumiana jako podstawowa, ludzka sprawność, może mieć również głębsze znaczenie rozwojowe i terapeutyczne. Pisanie umożliwia bowiem wydobycie wewnętrznych komunikatów stanowiących odzwierciedlenie wrażeń, przeżyć, przemyśleń, doświadczeń.
  Twórcze pisanie, pisanie ekspresywne i pisanie terapeutyczne, jako jeden z elementów sesji terapeutycznych, może przynieść szereg pozytywnych efektów jej uczestnikom. W literaturze przedmiotu znajdujemy wiele publikacji z badań, które wykonano w grupach osób borykających się z różnymi zdrowotnymi i życiowymi problemami. Do najważniejszych długoterminowych efektów pisania zaliczyć można, m.in. efekty zdrowotne, takie jak: poprawa nastroju, afektu, poczucie większego dobrostanu psychicznego, redukcja dolegliwości bólowych, skrócenie czasu hospitalizacji, poprawa zasypiania i jakości snu, redukcja objawów depresji, zmniejszenie potraumatycznej intruzji oraz symptomów unikania, czy też na gruncie behawioralno-społecznym: zwiększenie efektywności uczenia się i poprawa organizacji czasu pracy, doskonalenie pamięci operacyjnej, zmiana zachowań społecznych, lingwistycznych, komunikacyjnych, czy też redukcja absentyzmu w pracy oraz skrócenie czasu niepodejmowania pracy po jej utracie (Baikie i Wilhelm, 2005).
  Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną wybrane techniki twórczego pisania, pisania ekspresywnego i pisania terapeutycznego, jako ciekawej formy pomocy psychoterapeutycznej. Uczestnicy sesji warsztatowej będą mieli również okazję przyjrzenia się, jak tego typu forma pracy współgra z bogatą paletą metod arteterapeutycznych, takich jak muzyka, praca z kolorem, czy fotografią.
  Czas trwania warsztatu: 150 min.
  Liczba uczestników: 10-12 osób
  Anna Lewczuk - arteterapeutka, pedagog, wykładowca, po.kierownika Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, tłumacz i lektor języka francuskiego. Ukończyła studia z zakresu Psychologii dziecka na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, Arteterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Filologii romańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także wiele szkoleń i kursów podyplomowych z zakresu terapii zajęciowej, arteterapii, muzykoterapii, fotografioterapii, hortiterapii, czy masażu dziecięcego (CMC-4xD wg metody E. Scherer). Obecnie - Studia Podyplomowe Psychologia społeczna w praktyce na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Pasjonatka pracy z dziećmi. Współorganizatorka wielu konferencji naukowo-szkoleniowych, warsztatów i szkoleń z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
 • Transition, praca z młodzieżą w kierunku zmiany. O szansach i pułapkach w rozwoju
  Ewa Mojs, Grażyna Teusz
  Poradnia Zdrowia Psychicznego, Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70
  Proces przechodzenia (transition) od dorastania do dorosłości związany jest z wieloma problemami. Nie stanowi oczywistego i klarownego okresu. Współcześnie doświadczana sytuacja kulturowa i społeczna, zmieniający się ponowoczesny świat, dotknięty ambiwalencją postaw i wartości, symbolicznym splątaniem i nieprzejrzystością, staje się wyzwaniem zarówno dla konkretnej jednostki, która ma „przemierzyć” drogę od dorastania do dorosłości, jak i dla osób, które mają jej w tym towarzyszyć, wspierać i pomagać. Szczególną rolę w tym zakresie spełniają rodzice, w sytuacji natomiast, kiedy nie odpowiadają oni na potrzeby i nie podejmują określonych działań– przygotowani terapeuci. Warsztat, który dotyczyć będzie identyfikacji i rozumienia najczęściej występujących problemów, ukaże i uwrażliwi, jak można starać się rozumieć złożony okres przechodzenia od dorastania do dorosłości i zmierzyć się z jego trudnościami, przeszkodami i wyzwaniami? Jak można osiągnąć modus "szczęśliwego dorosłego", który poprzez samorealizację osiąga określone, życiowe i zawodowe cele, tworząc przy tym głębokie, intymne relacje i związki.
  Jak przejść przez okres dorastania i wkroczyć w dobrą dorosłość? Jakie istnieją przeszkody i zadania rozwojowe w dorastaniu? Co stanowi bazalny element przygotowania do dorosłości? Czy można się uchronić przed błędami dorastania i nie przenosić ich w dorosłość? Jakie są obiektywne i subiektywne wskaźniki dorosłości?
  Grażyna Teusz, dr, adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na psychologii rodziny, psychologii narracyjnej, krytycznych wydarzeniach w cyklu życia rodziny, dynamice zmian rozwojowych w systemie rodziny oraz arteterapii. Ukończone kursy, szkolenia i uzyskane certyfikaty w zakresie Terapii Getsalt i Pedagogiki Gestalt (Berlin, Kraków), systemowej terapii rodzin, interwencji kryzysowej (Berlin, Wrocław) oraz coachingu rodzicielskiego. Autorka książki Doświadczenia rodziny polskiej na emigracji w Niemczech. Perspektywa biograficzno-narracyjna (Poznań 2019) oraz wielu artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych, współautorka kilku książek.
  Prof. dr hab. Ewa Mojs, neuropsycholog i terapeuta, Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z zakresu neuroscience, neuropsychoterapii oraz psychologii klinicznej na wielu kierunkach studiów, kursach i szkoleniach podyplomowych UMP oraz SWPS. Sekretarz Zespołu roboczego oraz specjalista z zakresu neuropsychologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN. Organizuje konferencje naukowe. Prowadzi koło naukowe dla studentów UMP. Promotor prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Współautor podręczników z zakresu psychologii klinicznej i neuropsychologii. Autor ponad 400 artykułów i wystąpień na konferencjach naukowych. Ekspert UE w zakresie zdrowia i zdrowego społeczeństwa. Pracuje jako neuropsycholog praktyk i neuropsychoterapeuta.
Formularz rejestracji na warsztaty
aktualizacja: 2019-12-02