menu
nagłówek | header | image

Warsztaty

Na warsztaty obowiązuje rejestracja. Formularz rejestracyjny wkrótce.
Wszystkie warsztaty odbywają się w tym samym czasie w godzinach 17:00-19:00.
Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w 1 warsztacie.

 • Warsztat pracy psychologa dziecięcego. Wprowadzenie do metody self-reg i kids skills
  Ewa Gordziej-Niewczyk
  Metoda pracy z dziećmi od 3 do 12 roku życia oparta na założeniach Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, stworzona na początku XX w. przez fińskiego psychiatrę i psychoterapeutę doktora Bena Furmana.
  "Dam radę!" to program pracy z dziećmi, za pomocą, którego można skutecznie poradzić sobie z problemami emocjonalnymi, lękowymi oraz behawioralnymi, wykorzystując przy tym najbliższe otoczenie dziecka.
  Praca z dzieckiem polega na przemianie występujących trudności, w umiejętności, których można się nauczyć. Kluczowe jest także uświadomienie korzyści płynących z nabywania tych umiejętności oraz tworzenia systemu wzmocnień.
  Ewa Gordziej-Niewczyk, psycholog dziecięcy, terapeuta SI, certyfikowany Ambasador metody Kids" Skills – Dam Radę w Polsce. Założycielka specjalistycznego ośrodka zajmującego się psychoedukacją, profilaktyką i terapią dzieci działającego od 2006 roku pod nazwą Instytut Psychologii i Edukacji Dziecka.
 • Metafora jako narzędzie diagnozy i interwencji w prowadzeniu pacjenta z zaburzeniami odżywiania
  Danuta Pasikowska
  Metafora jest jednym z podstawowych narzędzi interwencyjnych w procesie psychoterapii. Może być stosowana przez psychoterapeutę i samego pacjenta. Niejednokrotnie niesie ze sobą silny ładunek emocjonalny, który pacjent "obrabia" nie wprost. Pobudza do fantazjowania, tworzenia nowych kontekstów, oswaja z rzeczywistością czasem w zabawny, pełen humoru sposób. Może też stanowić dobre narzędzie diagnostyczne ujawnionych przez pacjenta tematów do pracy. Podczas warsztatu zostaną Państwo zaproszeni do diagnozy pacjentki, zapoznając się z historią przedstawioną w jej w utworach.
 • Wybrane metody pracy terapeutycznej z pacjentem chorującym przewlekle - ujęcie integracyjne
  Joanna Zapała
  Czy zdarza się, że objawami somatycznymi pacjenci próbują zastąpić świadome rozpoznawanie pewnych myśli lub sytuacji konfliktowych, które mogłyby wzbudzić zbyt bolesne uczucia?
  Czy u pacjentów chorujących przewlekle i cierpiących na różnorakie zaburzenia psychosomatyczne ciało „mówi zamiast umysłu” pomijając psychikę?
  Czy w tej grupie pacjenci mierzą się z niedostępnością afektu oraz trudnościami w werbalnej komunikacji?
  Czy powyższe uwarunkowania mogą wpływać na proces leczenia i psychoterapii?
  Czy medycyna psychosomatyczna jest zdrową reakcją na medycynę zdepersonalizowaną?

  Ponieważ choroby powstają pod wpływem wielu czynników, obserwujemy wzrost zainteresowania świata medycznego czynnikami psychicznymi i społecznymi w ich etiologii. Wielu pacjentów odwiedza gabinety lekarskie cierpiąc na zaburzenia somatyczne uwarunkowane emocjonalnie. Dlatego też pacjentów należy pojmować szerzej – niż tylko „właścicieli chorych narządów”. Różne szkoły psychoterapii tworzą swoje koncepcje psychosomatyki i somatopsychologii. Rozumienia pacjentów, przyczyn ich cierpienia i strategii terapii. Podczas warsztatu przyjrzymy się wspólnie owym koncepcjom czerpiąc praktyczne narzędzia z bogactwa podejścia mind – body.
  Joanna Zapała. Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychoonkolog, superwizor psychoonkologii. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Psychosomatyka i somatopsychologia” oraz „Psychoonkologia – podejścia terapeutyczne” na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia z zakresu psychosomatyki, psychoonkologii, komunikacji lekarz - pacjent na różnych kierunkach studiów, kursach i szkoleniach. Dyrektor Centrum Psychoterapii Integralnej oraz Prezes Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS w Poznaniu. Autorka artykułów m.in. w „Psychoonkologii”, „Newsweek Psychologia”, „Newsweek zdrowie” oraz ponad 40 wystąpień na różnorodnych konferencjach.
 • Arteterapia w psychoterapii
  Anna Lewczuk
  Pracownia Terapii Zajęciowej, Katedra Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Benjamin Whorf, amerykański językoznawca, twierdził, że język wpływa na sposób, w jaki myślimy o świecie. Czasem wystarczy znaleźć słowa, aby zmienić czyjś sposób myślenia i działania.
  Pisanie, jako forma radzenia sobie z emocjami, wgląd w siebie, czy kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, ma bardzo długą historię. Obecnie wielu badaczy podejmuje wysiłek określenia mechanizmów wpływu pisania na człowieka. Czynność, którą wykonują osoby o nawet przeciętnym poziomie alfabetyzacji, rozumiana jako podstawowa, ludzka sprawność, może mieć również głębsze znaczenie rozwojowe i terapeutyczne. Pisanie umożliwia bowiem wydobycie wewnętrznych komunikatów stanowiących odzwierciedlenie wrażeń, przeżyć, przemyśleń, doświadczeń.
  Twórcze pisanie, pisanie ekspresywne i pisanie terapeutyczne, jako jeden z elementów sesji terapeutycznych, może przynieść szereg pozytywnych efektów jej uczestnikom. W literaturze przedmiotu znajdujemy wiele publikacji z badań, które wykonano w grupach osób borykających się z różnymi zdrowotnymi i życiowymi problemami. Do najważniejszych długoterminowych efektów pisania zaliczyć można, m.in. efekty zdrowotne, takie jak: poprawa nastroju, afektu, poczucie większego dobrostanu psychicznego, redukcja dolegliwości bólowych, skrócenie czasu hospitalizacji, poprawa zasypiania i jakości snu, redukcja objawów depresji, zmniejszenie potraumatycznej intruzji oraz symptomów unikania, czy też na gruncie behawioralno-społecznym: zwiększenie efektywności uczenia się i poprawa organizacji czasu pracy, doskonalenie pamięci operacyjnej, zmiana zachowań społecznych, lingwistycznych, komunikacyjnych, czy też redukcja absentyzmu w pracy oraz skrócenie czasu niepodejmowania pracy po jej utracie (Baikie i Wilhelm, 2005).
  Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną wybrane techniki twórczego pisania, pisania ekspresywnego i pisania terapeutycznego, jako ciekawej formy pomocy psychoterapeutycznej. Uczestnicy sesji warsztatowej będą mieli również okazję przyjrzenia się, jak tego typu forma pracy współgra z bogatą paletą metod arteterapeutycznych, takich jak muzyka, praca z kolorem, czy fotografią.
  Czas trwania warsztatu: 150 min.
  Liczba uczestników: 10-12 osób
  Anna Lewczuk - arteterapeutka, pedagog, wykładowca, pracownik Pracowni Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, tłumacz i lektor języka francuskiego. Ukończyła studia z zakresu Psychologii dziecka na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, Arteterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Filologii romańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także wiele szkoleń i kursów podyplomowych z zakresu terapii zajęciowej, arteterapii, muzykoterapii, fotografioterapii, hortiterapii, czy masażu dziecięcego (CMC-4xD wg metody E. Scherer). Obecnie - Studia Podyplomowe Psychologia społeczna w praktyce na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Pasjonatka pracy z dziećmi. Współorganizatorka wielu konferencji naukowo-szkoleniowych, warsztatów i szkoleń z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
 • Transition, praca z młodzieżą w kierunku zmiany. O szansach i pułapkach w rozwoju
  Ewa Mojs, Grażyna Teusz
  Proces przechodzenia (transition) od dorastania do dorosłości związany jest z wieloma problemami. Nie stanowi oczywistego i klarownego okresu. Współcześnie doświadczana sytuacja kulturowa i społeczna, zmieniający się ponowoczesny świat, dotknięty ambiwalencją postaw i wartości, symbolicznym splątaniem i nieprzejrzystością, staje się wyzwaniem zarówno dla konkretnej jednostki, która ma „przemierzyć” drogę od dorastania do dorosłości, jak i dla osób, które mają jej w tym towarzyszyć, wspierać i pomagać. Szczególną rolę w tym zakresie spełniają rodzice, w sytuacji natomiast, kiedy nie odpowiadają oni na potrzeby i nie podejmują określonych działań– przygotowani terapeuci. Warsztat, który dotyczyć będzie identyfikacji i rozumienia najczęściej występujących problemów, ukaże i uwrażliwi, jak można starać się rozumieć złożony okres przechodzenia od dorastania do dorosłości i zmierzyć się z jego trudnościami, przeszkodami i wyzwaniami? Jak można osiągnąć modus "szczęśliwego dorosłego", który poprzez samorealizację osiąga określone, życiowe i zawodowe cele, tworząc przy tym głębokie, intymne relacje i związki.
  Jak przejść przez okres dorastania i wkroczyć w dobrą dorosłość? Jakie istnieją przeszkody i zadania rozwojowe w dorastaniu? Co stanowi bazalny element przygotowania do dorosłości? Czy można się uchronić przed błędami dorastania i nie przenosić ich w dorosłość? Jakie są obiektywne i subiektywne wskaźniki dorosłości?
  Grażyna Teusz, dr, adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na psychologii rodziny, psychologii narracyjnej, krytycznych wydarzeniach w cyklu życia rodziny, dynamice zmian rozwojowych w systemie rodziny oraz arteterapii. Ukończone kursy, szkolenia i uzyskane certyfikaty w zakresie Terapii Getsalt i Pedagogiki Gestalt (Berlin, Kraków), systemowej terapii rodzin, interwencji kryzysowej (Berlin, Wrocław) oraz coachingu rodzicielskiego. Autorka książki Doświadczenia rodziny polskiej na emigracji w Niemczech. Perspektywa biograficzno-narracyjna (Poznań 2019) oraz wielu artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych, współautorka kilku książek.
  Prof. dr hab. Ewa Mojs, neuropsycholog i terapeuta, Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z zakresu neuroscience, neuropsychoterapii oraz psychologii klinicznej na wielu kierunkach studiów, kursach i szkoleniach podyplomowych UMP oraz SWPS. Sekretarz Zespołu roboczego oraz specjalista z zakresu neuropsychologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN. Organizuje konferencje naukowe. Prowadzi koło naukowe dla studentów UMP. Promotor prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Współautor podręczników z zakresu psychologii klinicznej i neuropsychologii. Autor ponad 400 artykułów i wystąpień na konferencjach naukowych. Ekspert UE w zakresie zdrowia i zdrowego społeczeństwa. Pracuje jako neuropsycholog praktyk i neuropsychoterapeuta.
Formularz rejestracji na warsztaty
aktualizacja: 2019-11-06