menu
nagłówek | header | image

Komitet Naukowy

 • dr Grażyna Barabasz
 • prof. Agnieszka Cybal-Michalska
 • mgr Ewa Gordziej-Niewczyk
 • dr hab. Tomasz Hanć, prof. UAM
 • dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ
 • mgr Agnieszka Juszczyk-Mirek
 • dr Katarzyna Kabacińska-Łuczak
 • prof. Bogumiła Kaniewska
 • mgr Janusz Kitrasiewicz
 • dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr
 • prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
 • prof. dr hab. Ewa Mojs
 • mgr Danuta Pasikowska
 • dr Tomasz Pasikowski
 • dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska
 • prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
 • dr hab. Agnieszka Słopień, prof. UMP
 • dr Władysław Sterna
 • dr Małgorzata Talarczyk
 • dr Grażyna Teusz
 • dr hab. Leszek Teusz, prof. UAM
 • dr Zbigniew Wajda
 • dr hab. Rafał W. Wójciak
 • dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska
 • mgr Joanna Zapała
 • dr hab. Michał Ziarko, prof. UAM

Komitet Organizacyjny

 • dr Marcin Cybulski
 • mgr Bartosz Grobelny
 • mgr Karolina Kabzińska
 • dr Maia Kubiak
 • dr Bartosz Piasecki
 • dr Grażyna Teusz
 • mgr Natalia Trzeszczyńska
 • dr Kasia Warchoł
 • mgr Katarzyna Wiecheć
aktualizacja: 2019-12-02